لیست سرورهای اختصاصی موجود

نام سرور سیستم عامل پردازنده رم حافظه پهنای باند قیمت خرید
سرور اختصاصی دیتاسنتر ایران ماهانه با 2xeon2650-v2-HP-G8 - 32 هسته 32 GB 500 SSD نامحدود 1150000
سرور اختصاصی دیتاسنتر ایران ماهانه با 2xeon2650-v2-HP-G8 - 32 هسته 64 GB 500 SSD نامحدود 1450000
سرور اختصاصی دیتاسنتر ایران ماهانه با 2xeon2650-v2-HP-G8 - 32 هسته 128 GB 1000 SSD نامحدود 2195000