۲۰٪تخفیف

سرور مجازی ایران رم ۴ ماهانه

195000تومان

ماهیانه
 • میزان حافظه 4 گیگابایت
 • تعداد هسته cpu 2 هسته
 • فضای ذخیره سازی 125 گیگابایت
 • پهنای باند 1000 گیگابایت
 • زمان تحویل حداکثر یک روز
 • پورت شبکه 1000 مگابایت
 • تعداد آی‌پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس/ویندوز
 • هزینه راهندازی اولیه رایگان
۲۰٪تخفیف

سرور مجازی ایران رم ۶ ماهانه

295000تومان

ماهیانه
 • میزان حافظه 6 گیگابایت
 • تعداد هسته cpu 3 هسته
 • فضای ذخیره سازی 150 گیگابایت
 • پهنای باند 1000 گیگابایت
 • زمان تحویل حداکثر یک روز
 • پورت شبکه 1000 مگابایت
 • تعداد آی‌پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس/ویندوز
 • هزینه راهندازی اولیه رایگان
۲۰٪تخفیف

سرور مجازی ایران رم ۸ ماهانه

380000تومان

ماهیانه
 • میزان حافظه 8 گیگابایت
 • تعداد هسته cpu 4 هسته
 • فضای ذخیره سازی 200 گیگابایت
 • پهنای باند 1000 گیگابایت
 • زمان تحویل حداکثر یک روز
 • پورت شبکه 1000 مگابایت
 • تعداد آی‌پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس/ویندوز
 • هزینه راهندازی اولیه رایگان
۲۰٪تخفیف

سرور مجازی ایران رم ۴ SSD

250000تومان

ماهیانه
 • میزان حافظه 4 گیگابایت
 • تعداد هسته cpu 2 هسته
 • فضای ذخیره سازی 40 گیگابایت
 • پهنای باند 1000 گیگابایت
 • زمان تحویل حداکثر یک روز
 • پورت شبکه 1000 مگابایت
 • تعداد آی‌پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس/ویندوز
 • هزینه راهندازی اولیه رایگان
۲۰٪تخفیف

سرور مجازی ایران رم ۶ SSD

350000تومان

ماهیانه
 • میزان حافظه 6 گیگابایت
 • تعداد هسته cpu 3 هسته
 • فضای ذخیره سازی 60 گیگابایت
 • پهنای باند 1000 گیگابایت
 • زمان تحویل حداکثر یک روز
 • پورت شبکه 1000 مگابایت
 • تعداد آی‌پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس/ویندوز
 • هزینه راهندازی اولیه رایگان
۲۰٪تخفیف

سرور مجازی ایران رم ۸ SSD

450000تومان

ماهیانه
 • میزان حافظه 8 گیگابایت
 • تعداد هسته cpu 4 هسته
 • فضای ذخیره سازی 80 گیگابایت
 • پهنای باند 1000 گیگابایت
 • زمان تحویل حداکثر یک روز
 • پورت شبکه 1000 مگابایت
 • تعداد آی‌پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس/ویندوز
 • هزینه راهندازی اولیه رایگان