حضور شرکت دانش‌بنیان پشتیبان داده ایرانیان با سبد محصولات مختلف

نمایشگاه هفته پژوهش و فن آوری در محل دائمی نمایشگاه‌های استان قم برگزار شد